Om oss

Ung Skaperlyst 2020

Entreprenørskapsmessa Ung Skaperlyst er et samarbeidsprosjekt mellom Meldal, Rennebu og Midtre Gauldal kommuner. I 2020 går den av stabelen i Rennebuhallen tirsdag 4. februar.  

Elever i grunnskole og videregående skoler inviteres til å delta med elevbedrifter, ungdomsbedrifter og prosjektarbeid. Messa er et åpent arrangement og publikum er hjertelig velkommen. Formål med messa: å fremme entreprenørskap og nyskaping i kommunene. Målgruppe: Grunnskoler og videregående skoler i Meldal, Rennebu og Midtre Gauldal. (Enkelte andre skoler blir også invitert.) Næringsliv, kommuner og alle som er interessert i nyskaping og utvikling i kommunen. Messa er først og fremst for elevene, og det er elever i alle funksjoner i selve messearrangementet. Messa er en arena for å vise fram spennende prosjekt og elevbedrifter i skolene. Messa fokuserer på kreativitet og nyskaping gjennom flere konkurranser. Vi ønsker velkommen til Ung Skaperlyst!