Påmeldinger

Finn en kategori du ønsker å melde deg på. Klikker du på en av lenkene nedenfor vil du da bli videresendt til et påmeldingsskjema. Ta kontakt med oss på post@ungskaperlyst.no hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre endringer på din(e) påmelding(er). Husk da å referere til hvilken kategori du meldte deg på samt hva du skulle delta med.

Elevbedrift, påmeldingsfrist 17.januar
Påmelding Elevbedrift

Ungdomsbedrift, påmeldingsfrist 17.januar
Påmelding Ungdomsbedrift

Kreativ konkurranse, påmeldingsfrist 17.januar
Påmelding Kreativ konkurranse

Tema/prosjekt, påmeldingsfrist 17.januar
Påmelding Tema/prosjekt

Reklamefilm, påmeldingsfrist 17.januar
Påmelding Reklamefilm

Kokkekamp, påmeldingsfrist 17.januar
Påmelding Kokkekamp